Today is:
Lao Lottery Logo  
 
 
  

#htmlcaption

ເກມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ລາງວັນ
4D-Laoເລກ 4 ໂຕ Kip 6,000,000
3D-Laoເລກ 3 ໂຕ Kip 500,000
2D-Laoເລກ 2 ໂຕ Kip 60,000
(ລາ​ຄາ​ຊື້​ເລກ 4 ໂຕ (ຕ່ຳສຸດ) ແມ່ນ 1000 ກີບ )

Scratch Promo

Mobile-POS-Ads

ບໍລິສັດ ເອັມເອັມຊີ ເປີດປ້ອມຂາຍເລກໃນທົວນະຄອນລວງ ບໍ່ມີຄວາມຍຸ້ງຍາກໃນການຊື້ເລກຂອງທ່ານ ທຸກແຫງຫົນ ທຸກເວລາ.
ບໍລິສັດ ເອັມເອັມຊີ ປະຈຸບັນຮັບເອົາຕົວແທນໃຫມ່.
ບໍລິສັດ ເອັມເອັມຊີ ນຳໃຊ້ລະບົບຂາຍຫວຍແບບໃຫ່ມ.Scratch Lottery Cards
 
ວິທີການຫຼິ້ນ
ຜົນ​ໃດ້​ຮັບ
ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ
ບ່ອນຊອກຫາ?
   

Connect Us on:
Like Us on: